سلام / در قسمت وکامرس راهی است که قسمت ها که فون ت و سایز و.. هست برای اپلود ویدوی هم پلاکینی اضافه شود ؟
برای یک فیلم کوتاه از محصولی که عرضه شده لازم داشتم جنین پلاکینی بیرون امده است ؟