نسخه 4.8 وردپرس فارسی رو از لینک زیر دانلود کنید.
[تنها کاربران انجمن می توانند لینک و عکس ها را مشاهده کنند تنها در 10 ثانیه ثبت نام کنید . ]